Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
BE-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till BE-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Siffror och statistik

En stor del av körkortsteorin handlar om siffror och statistik. Du behöver inte kunna de exakta siffrorna för att klara teoriprovet, men du bör känna till dem på ett ungefär. Här har vi sammanställt de viktigaste siffrorna och den viktigaste statistiken från övriga kapitel.

Bilen

Bromssträckor under perfekta förhållanden

 • 30 km/h: 4,5 meter
 • 50 km/h: 12,5 meter
 • 70 km/h: 24,5 meter
 • 90 km/h: 40,5 meter
 • 100 km/h: 50 meter
 • 110 km/h: 60,5 meter

Läs mer om bromssträckan

Stoppsträckor under perfekta förhållanden

 • 30 km/h: 13,5 meter
 • 50 km/h: 27,5 meter
 • 70 km/h: 45,5 meter
 • 90 km/h: 67,5 meter
 • 100 km/h: 80 meter
 • 110 km/h: 93,5 meter

Läs mer om stoppsträckan

Kilometer per timme till meter per sekund

 • 10 km/h ≈ 3 m/s
 • 20 km/h ≈ 6 m/s
 • 30 km/h ≈ 8 m/s
 • 40 km/h ≈ 11 m/s
 • 50 km/h ≈ 14 m/s
 • 60 km/h ≈ 17 m/s
 • 70 km/h ≈ 19 m/s
 • 80 km/h ≈ 22 m/s
 • 90 km/h ≈ 25 m/s
 • 100 km/h ≈ 28 m/s
 • 110 km/h ≈ 31 m/s
 • 120 km/h ≈ 33 m/s

Viktiga siffror

Människan

Alkohol

 • Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille alkohol i blodet.
 • Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 promille alkohol i blodet.
 • Minst 15 000 bilresor per dag görs av alkoholpåverkade förare.
 • Ungefär 70 personer dör och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • 50 % av alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.
 • 20-30 % av alla förare som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • En 18-24-åring med 0,5 promille i blodet löper 900 gånger större risk att råka ut för en olycka än en nykter förare i samma ålder.

Alkoholens effekter:

 • 0,1-0,4 ‰ - Mindre hämningar och längre reaktionstid.
 • 0,4-1,0 ‰ - Sämre syn och koordination.
 • 1,0-2,0 ‰ - Dubbelseende och balanssvårigheter.
 • 2,0-3,5 ‰ - Faller i djup sömn.
 • 3,5-5,0 ‰ - Hamnar i koma eller dör.

Spritmängden (40 %) i alkohol:

 • 1 lättöl (33 cl) 2,2 % = 1,8 cl sprit
 • 1 folköl (50 cl) 3,5 % = 4,3 cl sprit
 • 1 starköl (33 cl) 5,5 % = 4,5 cl sprit
 • 1 starköl (50 cl) 7,2 % = 9 cl sprit
 • 1 glas vin (15 cl) 13 % = 4,8 cl sprit
 • 1 flaska vin (75 cl) 13 % = 24,3 cl sprit

Läs mer om alkohol

Viktiga siffror

 • Den genomsnittliga förarens reaktionstid är 1 sekund.
 • 90 % av den informationen vi behöver för bilkörning kommer från synen.
 • Synfältet är normalt 180 grader.
 • Periferiseendet utgör 98-99 % av det totala synfältet.
 • Direktseendet utgör 1-2 % av det totala synfältet.
 • För att få köra bil krävs en synskärpa på minst 0,5.
 • Hasch och marijuana påverkar en person i minst en vecka.
 • Hasch och marijuana kan stanna kvar i kroppen i två månader.
 • Förare mellan 18-19 år löper 5-6 gånger större risk än snittet att råka ut för en olycka.
 • Förare över 75 år löper 5-6 gånger större risk än snittet att råka ut för en olycka.
 • 20 % av alla trafikolyckor orsakas av trötthet.
 • Av det totala antalet körkortsinnehavare är ungefär 50 % män och 50 % kvinnor.
 • Prövotiden på ditt första körkort (AM räknas ej) är 2 år.
 • Du måste förnya ditt B-körkort vart tionde år.

Miljö

Motorbromsning

 1. Släpp gasen vid 1 500-1 600 varv per minut
 2. Växla ned vid 1 200-1 300 varv per minut

Läs mer motorbromsning

Motorvärmare

 • Under -15 °C = 1,5 h förvärmning
 • 0 °C = 1 h förvärmning
 • 10 °C = 30 min förvärmning

Läs mer motorvärmare

Viktiga siffror

Stadskörning

Viktiga siffror

Landsvägskörning

Tidsvinst per mil

Om du ökar medelhastigheten med 10 km/h så blir den ungefärliga tidsvinsten per mil:

 • 1 minut per mil vid hastigheter under 90 km/h.
 • 30 sekunder per mil vid hastigheter över 90 km/h.

Viktiga siffror

Mörker och halka

Siktsträckor i mörker

Halvljus

Person med mörka kläder: 25 meter
Person med ljusa kläder: 60 meter
Person med reflex: 125 meter

Helljus

Person med mörka kläder: 150 meter
Person med ljusa kläder: 300 meter<
Person med reflex: 450 meter

Viktiga siffror

 • Olycksrisken är 2-3 gånger större vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus.
 • Ungefär 50 % av alla trafikolyckor där fotgängare är inblandade sker i mörker.
 • Vid bländning försämras mörkerseendet i ungefär en minut.
 • 1 december - 31 mars måste vinterdäck användas om vinterväglag råder.
 • 16 april - 30 september är det dubbdäcksförbud om inte vinterväglag råder eller förväntas.
 • Vid +4 °C börjar det bli risk för halka orsakad av frost, snö, is eller kyla.
 • Vid 0 °C är risken för underkylt regn som störst.

Olyckor

Viktiga siffror

 • 200-300 personer omkommer i trafiken varje år.
 • 2 000-3 000 personer skadas svårt i trafiken varje år.
 • 15 000-20 000 personer skadas lindrigt i trafiken varje år.
 • Ungefär 70 personer omkommer och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • Olycksrisken är 2-3 gånger större i mörker än i dagsljus.
 • 75 % av alla trafikanter som omkommer är män.
 • 60 % av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn.*
 • 50 % alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.
 • 40 % av alla förare och passagerare som dör i trafikolyckor använde inte bilbälte.
 • 30 % alla som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • 30 % av alla personskadeolyckor sker i mörker.
 • 30 % av alla dödsolyckor är singelolyckor.
 • 20 % av alla olyckor orsakas av trötthet.
 • 15 % av befolkningen är inblandade i 50 % av alla trafikolyckor.

* Med den mänskliga faktorn menas misstag, rutinfel och medvetna felhandlingar.