Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
BE-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till BE-kortet
Vägmärken
Presentkort

Vanliga BE-frågor

Vad måste man ta hänsyn till när man beräknar antalet spännband som krävs för att säkra last?

När man beräknar antalet spännband som krävs för att säkra last måste man ta hänsyn till friktionskoefficient, glidningsrisk och tippningsrisk.

Friktionskoefficient (μ)

Friktionskoefficienten är ett värde som anger hur stor friktionen är mellan två ytor av samma eller olika material. Friktion eller glidningsmotstånd har att göra med ytan på ett material. En slät och jämn yta ger mindre friktion än en skrovlig och knottrig yta. I praktiken är alltså friktionskoefficienten en siffra som tar hänsyn till glidmotståndet mellan godset och underlaget på flaket.

Den lägsta friktionen uppnås av en våt isbit på en våt yta av is. Då är friktionskoefficienten nästan noll eftersom minimal kraft krävs för att isbiten ska glida på underlaget. Andra material har andra koefficienter och för att ta reda på dem så ska du använda dig av en friktionstabell.

Glidningsrisk

När du fraktar ett gods är glidningsrisken alltid en faktor. Glidningsrisken blir större ju lägre friktion det är mellan godset och underlaget.

När du beräknar antalet surrningar som ska förhindra godset att glida så måste du veta följande saker:

  1. Friktionskoefficienten mellan godset och underlaget. Om värdet inte finns i någon tabell eller om någon av ytorna är belagda med is eller snö ska du använda värdet  μ = 0,2 för samtliga materialkombinationer.
  2. Godsets höjd, längd och bredd.
  3. Åt vilket håll godset ska förhindras att glida (glidningsrisken är alltid större framåt än bakåt och åt sidorna).
  4. Godsets vikt.

Många tror felaktigt att tung last inte behöver säkras på samma sätt som lättare last, men så är inte fallet. Om två lastpallar med samma anläggningsyta mot flaket, men olika vikt, placeras på ett tippbart flak så tror många att den lättare lastade pallen börjar röra sig först när man börjar tippa flaket, men det stämmer inte. Båda börjar röra sig vid exakt samma lutningsgrad eftersom det är friktionen mellan lastpallarna och flaket som avgör detta, och det har inget med vikten att göra.

Tippningsrisk

Förutom att du måste förhindra godset från att glida så måste du även förhindra det från att tippa. Risken för att godset tippar blir större ju högre godset är. Tippningsrisken är alltid större framåt än bakåt och åt sidorna på grund utav de krafter som godset utsätts för vid kraftiga inbromsningar.

När du beräknar antalet surrningar som ska förhindra godset att tippa så måste du veta följande saker:

  1. Friktionskoefficienten mellan godset och underlaget.
  2. Godsets höjd, längd och bredd.
  3. Åt vilket håll godset ska förhindras att tippa (framåt, bakåt eller åt sidorna).
  4. Godsets vikt.

Beräkning av antalet surrningar

För att förhindra att det surrade godset glider eller tippar under transport så måste du beräkna antalet nödvändiga surrningar utifrån vilken surrningsmetod du valt att använda.

Det är dina specifika spännband i kombination med godsets höjd, längd och bredd och materialet godset har samt materialet underlaget har som avgör hur många surrningar du behöver för att säkra godset. När du beräknar detta så ska du utgå ifrån de olika lastsäkringstabellerna.

Om du ska använda surrning för att förhindra både glidning och tippning så ska du först beräkna antalet surrningar som behövs för att förhindra glidning. Beräkna sedan antalet surrningar som behövs för att förhindra tippning. Det högsta utav dessa värden är det lägsta antalet surrningar du måste använda för att säkra lasten.